Tin tức
Tin tức
Hình Túi Ashitide

Hình Túi Ashitide

I+G Ashitide là chất điều vị đậm đặc cùng họ với bột ngọt , có độ ngọt gấp 100-150 lần so với bột ngọt thông thường dùng trong công nghệ chế biến thực phẩm, giúp tăng thêm mùi vị, và còn có công dụng
Hình Túi Fujitide

Hình Túi Fujitide

I+G FUJITIDElà chất điều vị đậm đặc cùng họ với bột ngọt , có độ ngọt gấp 100-150 lần so với bột ngọt thông thường dùng trong công nghệ chế biến thực phẩm, giúp tăng thêm mùi vị, ...
Hình Túi Fujimori

Hình Túi Fujimori

I+G FUJIMORI là chất điều vị đậm đặc cùng họ với bột ngọt , có độ ngọt gấp 100-150 lần so với bột ngọt thông thường dùng trong công nghệ chế biến thực phẩm, giúp tăng thêm mùi vị, ...

ĐÃ THÊM SẢN PHẨM VÀO GIỎ HÀNG