Hình Túi Ashitide

Hình Túi Ashitide

I+G Ashitide là chất điều vị đậm đặc cùng họ với bột ngọt , có độ ngọt gấp 100-150 lần so với bột ngọt thông thường dùng trong công nghệ chế biến thực phẩm, giúp tăng thêm mùi vị, và còn có công dụng 


Tin liên quan

ĐÃ THÊM SẢN PHẨM VÀO GIỎ HÀNG